ogrody-foto
 
ogrody-foto-2
 
ogrody-foto-3
 

Zakładanie trawników

Zakładanie i renowacja trawników

Trawnik – jedno słowo a jakże wiele postaci może przybierać i różnych funkcji spełniać. Od trawnika przy domu, poprzez łąkę kwietną, boisko przy szkole, stadion piłkarski aż do pola golfowego lub trawnika drogowego...

Stara angielska szkoła tworzenia trawników mówi: „przygotować podłoże, zasiać trawę, uwałować, podlewać, kosić.... nawozić, podlewać, kosić, napowietrzać, wałować, kosić .... i tak przez przynajmniej 200 lat!". No i będzie piękny angielski trawnik....
.... można, ale czy na pewno jest to konieczne? Oprócz tego nie możemy czekać 200 lat!

Zakładając trawnik w naszych warunkach należy: 

  • najpierw ocenić rodzaj podłoża, poziomu wody i sposobu użytkowania przyszłego trawnika, wykonać analizę chemiczną podłoża;
  • starannie przygotować, oczyścić i wyrównać podłoże;
  • w razie potrzeby zainstalować drenaż lub/i system nawadniający;
  • w razie potrzeby użyźnić podłoże czarnoziemem oraz nawozami;
  • właściwie dobrać mieszankę nasion do warunków panujących w ogrodzie i planowanego sposobu użytkowania trawnika;
  • przeprowadzić siew nasion wraz z niezbędnymi zabiegami uprawowymi...

.... i teraz możemy już „podlewać, kosić, nawozić, napowietrzać, wałować, kosić ...."

Przykład pierwszy

Przykład drugi

przyklad_1_przed_1przyklad_1_przed_2

 

W trakcie kiełkowania, proces tworzenia darni...

przyklad_1_darnia_1trawnik3_po

 

...prawie gotowe...

przyklad_1_prawie_1przyklad_1_prawie_2

 

 

...po kilku koszeniach, można już grać w piłkę.

przyklad_1_pilka_1przyklad_1_pilka_2

 

 

Przykład trzeci - przed i po wykonaniu

trawnik3_przedtrawnik3_po

 

trawnik2_przedtrawnik2_po

 

trawnik4_przedtrawnik4_po

 

trawnik2_przedtrawnik2_po

 

Przykład czwarty - trawniki drogowe tuż po założeniu

Kiełkowanie nasion i pierwsze koszenie ...

... i gotowe